Med en ambitiös tillväxtplan sedan starten 2007 är ColliCare nu uppe på ca 900 miljoner SEK i omsättning och har etablerat sig som en stark leverantör av logistiktjänster i Norge. Nu fortsätter deras satsning och denna gång utvecklar dem sitt 3PL-erbjudande med nytt WMS från svenska NYCE Solutions.

Som en totalleverantör av logistiktjänster har ColliCare haft en kraftig tillväxtresa sedan starten 2007, med huvudkontor i Norge finns de idag även representerade med egna kontor i Sverige, Danmark, Holland, Litauen, Kina och Indien. ColliCares strategi baseras på innovativa logistiklösningar efter kundens behov, där fokus ligger på varuförflyttning från producent till konsument. Totalt omsätter bolaget ca 900 miljoner SEK.

 - Efter en förstudie blev NYCE.LOGIC WMS valt mellan olika software-leverantörer. NYCE Solutions är kunniga inom området för våra uppdrag och systemet NYCE.LOGIC WMS har lösningar som täcker dagens behov samt övergår i framtida behov för vår 3PL-produkt. Med NYCE.LOGIC WMS vill vi få utökade möjligheter och funktionalitet för vidare och nödvändig effektivisering och automatisering. Efter valet av NYCE har projektet fortlöpt som planlagt och systemet fortsätter att rullas ut under 2016. Vi ser fram emot att ta systemet i bruk och lyfta vår 3PL-produkt ytterligare, säger Kent Nicolaysen från koncernledningen på ColliCare.

För NYCE Solutions innebär samarbetet ett nytt tillskott bland internationella logistikaktörer som använder NYCE.LOGIC WMS för att utveckla sina tjänster inom lagerhantering.

- ColliCare har vuxit fort, agerar internationellt och ser potentialen i att utnyttja moderna system och IT-lösningar för att skapa fördelar. Nu blir vi en viktig del i vidareutvecklingen av deras 3PL-tjänster, en intressant uppgift och inom ett område där vi vet att vi erbjuder spetskompetens, säger Magnus Nygren, VD, NYCE Solutions.