Danske Fragtmaend valde under 2015 NYCE.LOGIC WMS som IT-stöd för sin lagerhantering. Med ca 3000 medarbetare, 25 fraktterminaler och över 20 lagerhotell är Danske Fragtmaend en av Danmarks största aktörer inom logistik och distribution där systemet nu sats i drift på två orter.

Danske Fragtmaend har fullföljt första fasen av uppgraderingen till det nya lagerhanteringssystemet NYCE.LOGIC WMS där enheter i Ålborg och Odense blev först ut.

- I första hand handlar implementeringen om att stödja verksamheten, få driften säker, stabil och se till att våra kunder får bästa service. Det är dock ingen tvivel om att vi valt lösningen från NYCE Solutions för att den ger oss helt nya utvecklingsmöjligheter. 3PL-området är unikt och vi har letat i flertalet europeiska länder för att hitta den bästa leverantören. Säger Jens Peder Bjerg, Projektchef, Danske Fragtmaend A/S.

Totalt har Danske Fragtmaends 3PL-verksamhet en kapacitet på över 160 000 m2 och planen är att installation av det nya systemet ska ske löpande på lager i bland annat Århus, Herning, Vejle och Tåstrup.

För NYCE Solutions del innebär affären en tydligt förstärkt närvaro i Danmark och systemet erbjuds nu även på danska.

- Att vi valts ut för att leverera en lösning till Danske Fragtmaend bekräftar vår position som ledande inom WMS för 3PL i Norden. Det är ett stort förtroende för både vårt system och för vår organisation som vi ser fram emot att ta till vara på. Säger Magnus Nygren, VD, NYCE Solutions