Det danska transport- och logistikföretaget DANX väljer i en upphandling för WMS NYCE.LOGIC till deras nya lager i Jönköping. DANX verksamhet fokuserar specifikt på logistik för serviceorienterade företag och eftermarknaden där hög leveranssäkerhet, nattdistribution, PUDO’er, SWAP-tjänst och reservdelslager 24/7 är kritiska element. Det nya lagret är utformat för en hög användning av automationslösningar och ska stå klart i oktober.

”Vi har under en längre tid haft kunder med höga krav inte bara avseende leveranstider utan även kvalitet i hela leveransen. DANX som kund stämmer väl överens med våra kriterier i det vi kallar affärskritisk logistik som under flertalet år varit ett av våra viktigaste kundsegment. DANX ser också precis som vi möjligheterna i att kombinera människa och teknik genom automationslösningar. Något vi ser allt oftare inom flertalet segment inom logistiksektorn”, säger Magnus Nygren, VD på NYCE Solutions.