Automation

NYCE.LOGIC WMS Automation

Kombinationen av ett WMS och olika automationslösningar är i många fall det som kan ge både högst kvalitet och effektivitet i lagerhållningen. NYCE.LOGIC WMS kan integreras med och styra flertalet av marknadens bästa lösningar för automation.

Hissautomater

Som en modul till NYCE.LOGIC WMS finns funktioner för att styra och hantera hissautomater
 och plockverk. Integrationen är komplett och innebär att automation-lösningen kan sättas upp med samma affärslogik som finns i övriga lagret - t.ex. fyllnadsoptimering, frekvens-, eller zonhantering.

 

Modulen har ett webb- och touchbaserat gränssnitt enligt NYCE.LOGICs standard vilket gör att lagerarbetaren får samma användarupplevelse och logik oavsett om dem jobbar med en hissautomat, handdator eller arbetsstation på lagret. 

NYCE.LOGIC WMS har idag färdiga kopplingar mot lösningar från Jungheinrich, Kardex Remstar, Constructor och Weland - med ett färdigt gränssnitt kan dock fler lösningar enkelt integreras.

 


Put to light WMS

Pick by / Put to Light

NYCE.LOGIC fungerar med Pick by / Put to Light som använder lysdioder för att visa varifrån en produkt ska plockas alternativt läggas.

Arbetaren får enkelt och tydligt information om var nästa uppdrag ska genomföras, något som kortar söktiden efter hyllan/lådan, ökar effektivteten och förkortar upplärningstiden. Uppdrag bekräftas med en knapp på enheten vilket innebär en realtidskoppling och ständigt uppdaterade saldon. 

Control system WMS

Styrsystem

NYCE.LOGIC WMS kan integreras, styra och kontrollera utrustning som t.ex. conveyorband, vågar och scanners.

Att ett och samma system styr både den manuella lagerhanteringen och automations-lösningarna leder till enklare underhåll och en effektivare process. I tillägg behöver personalen bara fokusera på att lära sig ett system. 

AGV WMS

Automattruckar / AGV

AGV (Automatic Guided Vehicle) är en automatisk truck som via t.ex. laser eller koordinater på egen hand kan förflytta gods på lagret.

NYCE.LOGIC WMS kan styra automattruckar som är ett effektivt verktyg för att öka kapaciteten i lagerproduktionen. Då truckarna sköter sig själva kan dem jobba dygnet runt för att genomföra flyttar och lagervård.

Vilka verktyg kan lyfta er lagerhantering till nästa nivå?

Letar ni efter en WMS-lösning för både manuell och automatisk lagerhantering hör vi gärna mer!
Med närmare 20 års erfarenhet av internlogistik är vi säkra på att ett samtal bidrar med idéer och lösningar.