Beroende på bransch varierar kraven stort vad det gäller funktion, effektivitet, kvalitet och flexibilitet. Oavsett bransch ökar dock kraven och med marknadsledande referenser i flertalet branscher är NYCE.LOGIC WMS en lösning för både nutiden och framtiden.

3PL

Företag inom logistiknäringen är möjligtvis de absolut mest krävande användarna av WMS-lösningar. Funktionalitet utnyttjas oftast till max då flöden från flertalet kunder ofta ska hanteras i samma lösning och under samma tak. På detta område utmärker sig NYCE.LOGIC som det ledande systemet inom WMS för 3PL i Norden.

E-handel & retail

Inom e-handel är löftet om leverans inom 1-2 dagar inte sällan ett krav från kunden, e-handelskunden är krävande, fel och förseningar kan skapa mycket badwill! Med effektivitet och kvalitet i lagerhanteringen är dock löftet högst hållbart - med det möjligheten att generera lojalitet och lönsamhet. Klicka för att läsa mer om hur NYCE.LOGIC hjälper marknadsledande multikanalbolag med lagerhanteringen.

Industri & Grossist

B2B-handeln är redan i hög grad ifatt de krav på leveranstid och precision som är givna inom konsumentflöden. I tillägg är behoven av spårbarhet och integrationsmöjligheter stora, något som sätter krav på de IT-verktyg som används i organisationen. Med NYCE.LOGIC erbjuds ett verktyg som inte bara effektiviserar och framtidssäkrar lagerhanteringen, men också en grund för att möta kunden med tjänster som kan innebära konkurrensfördelar – klicka för att läsa mer